Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα στα Άνω Πατήσια θεμελιώθηκε την 30-11-1973 και εγκαινιάστηκε την 11-10-1987.

Είναι ρυθμού εγγεγραμμένης βασιλικής με τρούλο. Είναι αφιερωμένος στον Πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα και πανηγυρίζει στις 30 Νοεμβρίου.

Το δεξί κλίτος του Ναού είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο μητροπολίτη Πενταπόλεως τον θαυματουργό και πανηγυρίζει στις 9 Νοεμβρίου.

Στα νότια του Ναού υφίσταται παρεκκλήσιο των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Η μνήμη των Αγίων τιμάται στις 2 Οκτωβρίου.

Στο ισόγειο του Ναού στεγάζεται παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο εορτάζει την 26η Ιουλίου.

Ο εν λόγω χώρος αποτελεί τον αρχικό Ναό του Αγίου Ανδρέα.

Απολυτίκιο (ήχος δ΄)
Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος
και του κορυφαίου αυτάδελφος
τον Δεσπότην των όλων, Ανδρέα,
ικέτευε, ειρήνην, τη οικουμένη δωρήσασθαι
και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

 

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Άνω Πατησίων ©   |   Κατασκευή Ιστοσελίδας : maga-zein.com | Λογότυπον : CopanarisDesign