Στο Ναό μας πραγματοποιείται και η διεξαγωγή τόσο μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής κάθε Σάββατο πρωί, όσο και μαθημάτων Βυζαντινής Αγιογραφίας κάθε Τρίτη και Τετάρτη.

Η διδασκαλία γίνεται από καταρτισμένους στο είδος τους ανθρώπους και η αποδοχή και συμμετοχή του κόσμου είναι χαρακτηριστική.

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Άνω Πατησίων ©   |   Κατασκευή Ιστοσελίδας : maga-zein.com | Λογότυπον : CopanarisDesign