ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ:

Κορίτσια Δημοτικού: Κυριακή 10:30-11:30

Κορίτσια Γυμνασίου: Κυριακή 11:00-12:00

Αγόρια Δημοτικού: Κυριακή 11:30- 12:30

Αγόρια Γυμνασίου: Κυριακή 12:30-13:30

Συνάντηση Μητέρων: Παρασκευή 17:00-18:00

Συνάντηση Αποφοίτων: Παρασκευή 18:00-19:00

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ:

Μεσαίο Τμήμα: Παρασκευή 19:30-20:30

Ανώτερο Τμήμα: Παρασκευή 20:30-21:30

Τμήμα Δημοτικού: Κυριακή 18:45-19:45

Τμήμα Γυμνασίου: Κυριακή: 19:45-20:45

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ:

Σάββατο 10:00-12:00

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ:

Σάββατο 12:00-15:00

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:

Τρίτη 17:00-19:00

ΑΘΛΗΜΑΤΑ:

Ποδόσφαιρο: Σάββατο 11:00-13:00

Βόλει Κορίτσια: Σάββατο 13:00-14:00

Πίνκ Πόνγκ: Τετάρτη 19:00-20:00

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Άνω Πατησίων ©   |   Κατασκευή Ιστοσελίδας : maga-zein.com | Λογότυπον : CopanarisDesign